Elk kind wordt gezien en is gekend

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders: Jacqueline van Aspert (voorzitter) en Jeroen Verkuijlen

2 leerkrachten: Anny Cuppen (secretaris) en Ruud van Os

en wil mede vorm geven aan het beleid van de Paulusschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Visie

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op St. Paulus beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mrpaulus@kiemuden.nl


De vergaderdata voor schooljaar 2018-2019 zijn:

1. 25 september

2. 6 november

3. 18 december  

4. 5 februari  

5.  19 maart

6.  14 mei

7.  18 juni

De agenda's vindt u hier:
Agenda

De verslagen van de vergadering vindt u hier:
Notulen

Contact

Kindplein 't Centrum
Meerloseweg 1
5402 XH Uden
0413-332318
KPCentrum@kiemuden.nl Routeplanner >

Agenda

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

M-J-dag 2015 (339) M-J-dag 2015 (337)
M-J-dag 2015 (338) M-J-dag 2015 (336)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links