Elk kind wordt gezien en is gekend

Kindpleinraad (KR)

Onze Kindpleinraad bestaat uit 2 ouders onderwijs: Marianne Rijkers en Guido Gabriels
                                                         1 ouder opvang : Linda de Graaf

                                                         2 leerkrachten : Patricia van de Burgt en Ruud van Os.
                                                         1pedagogisch medewerker: Dennis van Maasakkers.

en wil mede vorm geven aan het beleid van Kindplein 't Centrum en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Visie

De KR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op 't Centrum beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de CKR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de KR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.De KR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar
kr.tcentrum@kiemuden.nl

Contact

Kindplein 't Centrum
Meerloseweg 1
5402 XH Uden
0413-332318
KPCentrum@kiemuden.nl Routeplanner >

Agenda

di 13 - 6
vr 16 - 6
Avondvierdaagse
ma 26 - 6
wo 28 - 6
Kamp groep 8
do 29 - 6
groep 8 vrij
vr 30 - 6
ontwikkelplan mee naar huis
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement