Elk kind wordt gezien en is gekend

Wat is de oudervereniging?
Zoals op veel basisscholen zijn ouders vrijwillig en actief betrokken bij de praktische ondersteuning van het onderwijs. Een oudervereniging bepaalt, samen met directie, team van leerkrachten en medezeggenschapsraad, het gezicht van een school. Samen zorgen zij ervoor dat een school goed draait en dat er een veilig en warm klimaat ontstaat voor de leerlingen.
De leden van de oudervereniging van de Paulusschool worden gekozen uit en door de ouders. Dit bestuur bestaat uit ouders die zich vrijwillig en zeer actief inzetten voor de school van onze kinderen.
Samen met het team van leerkrachten werken ze aan de organisatie en de uitvoering van feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het schoolfeest. Ook worden er, in overleg met de leerkrachten een aantal activiteiten zoals de avondvierdaagse en het schoolreisje, geregeld. De oudervereniging streeft ernaar dat meer ouders zich betrokken voelen bij de school. Aan de werkzaamheden van de oudervereniging kunnen ouders actief deelnemen. Ter ondersteuning van het werk van de oudervereniging worden regelmatig hulpouders gevraagd.

De financiële middelen, die nodig zijn voor de feesten en activiteiten, verkrijgt de oudervereniging uit de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, die is vastgesteld op € 20,00 per kind. De premie voor de ongevallenverzekering is hierbij inbegrepen. Meer informatie over deze verzekering kunt u lezen in de schoolgids.

De ouderbijdrage kunt u als volgt voldoen:
- contant, op een vast te stellen dag
- per bank op rekeningnummer NL51RABO0108000974 t.n.v. Oudercomm. B.St.Paulus inz. Ouderbijdrage onder vermelding van de naam van uw kind en groep.
- wanneer het voor u niet mogelijk is het bedrag in één keer te voldoen, bieden we ook de mogelijkheid
tot betalen in termijnen. De termijnen zijn als volgt: 1e termijn € 7,- ; 2e termijn € 7,- en 3e termijn € 6,-

Elk jaar kunt u via de site van de Paulusschool in het jaarverslag lezen wat de oudervereniging het afgelopen jaar heeft gedaan en hoe uw vrijwillige bijdrage is besteed. De werkwijze van de oudervereniging is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Als u meer wilt weten over de oudervereniging, neemt u dan contact op de voorzitter Monique van den Boogaard of met de directie van de school.

De oudervereniging heeft regelmatig nieuwe leden nodig. Geïnteresseerd?
Meldt u dan aan bij één van de leden.

Overzicht activiteiten

​De oudervereniging helpt met het organiseren van de volgende activiteiten:
​- Sinterklaas
- Kerstviering
- Carnaval
- Pasen
- Koningsspelen
- Schoolreisje
- Avondvierdaagse

Wat is een contactouder?
Iedere groep heeft een contactouder. Deze ouder zorgt voor het regelen van vervoer als de groep een excursie of een reisje heeft. Daarnaast is de contactouder aanspreekpunt voor de ouders bij specifieke vragen of klachten zijn. De contactouders van de Paulusschool bestaan uit de bestuursleden van de oudervereniging.

Overzicht vergaderingen
De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd een leerkracht aanwezig. Dit schooljaar is dat Yvonne van Rijbroek van groep 4/5.
De agenda van de vergadering is op te vragen bij de secretaris van de oudervereniging, Iris de Becker.

De vergaderdata voor het schooljaar 2018-2019 zijn:
03-09-2018
19-11-2018
11-02-2019
08-04-2018
17-06-2018


Contact

Kindplein 't Centrum
Meerloseweg 1
5402 XH Uden
0413-332318
KPCentrum@kiemuden.nl Routeplanner >

Agenda

do 9 - 5
vr 10 - 5
Hemelvaart
ma 13 - 5
vr 17 - 5
Voortgangsgesprekken (facultatief)
di 14 - 5
Schoolfotograaf
di 14 - 5
Schoolfotograaf
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement